Почетна


Сајт http://matematika2.praktikum.etf.rs је посвећен Практикуму из Математике 2 који се држи у другом семестру. Циљ Практикума је да омогући:

1. Припрему студената за колоквијум и испит из предмета Математика 2.

2. Лакше праћење и усвајање новог градива из предмета Математика 2.

3. Редован рад и вежбање у току семестра за предмет Математика 2.

4. Обезбеђивање рачунарске подршке за праћење предмета Математика 2.

5. За заинтересоване студенте продубљивање знања градива предмета Математика 2.

6. Припрему студената за боље савладавање математичких предмета из виших семестара.
ПРОГРАМПрограм Практикума из Математике 2:

1. Подудара се са програмом предмета Математика 2.

2. Укључује коришћење едукативних интернет сајтова попут Wolfram|Alpha сајта.

3. Предвиђа, за заинтересоване студенте, часове са одабраним темама примењене математике.

4. Наставници Катедре за примењену математику на завршним часовима издвојиће делове предмета Математика 2 који су битни за лакше праћење математичких предмета виших семестара ( Математика 3, Рачунарски алати у математици, Вероватноћа и Статистика, Нумеричка анализа, Дискретна математика.


Наставници
Др Татјана Лутовац, ванредни професор,
кабинет 99, e-mail: tlutovac@eunet.rs

Др Бранко Малешевић, ванредни професор,
кабинет 98, e-mail: malesevic@etf.rs

Милица Макрагић, асистент,
кабинет 25, e-mail: milica.makragic@etf.rs
Оцењивање
Оцена из Практикума из Математике 2 састоји се од активности:

    * Домаћи задаци (30% оцене)
      (Напомена: домаћи задаци обухватају део градива са вежби предмета Математика 2)

    * Испит на крају семестра(70% оцене)


ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

1. Вежбањем и редовним радом на Практикуму из Математике 2 студенти боље, брже и ефикасније спремају се и за колоквијум и за испит из самог предмета Математика 2.

2. Практикум из Математике 2 је користан свима који желе да утврде и побољшају своје знање из Математике 2.

3. За посебно заинтересоване студенте израда домаћег задатка се може заменити са припремама и учешћем на Електријади. 


ОбавештењаДомаћи задаци - ПМ2 (школска 2013/2014 год)
Резултати Практикума из математике 2 октобар 2013.

Увид у радове одржаће се у недељу 15.09.2013. са почетком у 18:30 у кабинету 99.

Резултати Практикума из математике 2 септембар 2013.

Увид у радове одржаће се у недељу 01.09.2013. са почетком у 17:00 у кабинету 99.

Коначни резултати испита из ПМ2 у јулском року 2013. годинеКоначни резултати испита из ПМ2(одржаног 18.06.2013.).

Решени задаци испита из ПМ2 (одржаног 18.06.2013.).


Резултати испита из ПМ2(одржаног 07.06.2013.).

Увид у радове је у уторак у 11:00 у кабинету 98.

Решени задаци јун 2013.Термин за консултације


Консултације из Практикума М2 код професора Малешевића ће бити одржане у уторак 04.06.2013. од 13:00 до 14:00 у кабинету 98.


Обавештење о испиту из ПМ2 у јунском року 2013.